Kasvu, Markkinoinnin automaatio, Markkinoinnin tehokkuus, PK-yritykset

Heitätkö kotisivujen kasvupotentiaalin hukkaan?

MITEN VERKKOSIVUMME TUKEE KASVUA?  
Maailmassa on noin 1,2 miljardia kotisivua, jotka huutavat viestiään markkinoille. Tästä porukasta tulisi yritysten löytää oma paikkansa ja saada huutonsa kuuluville. Tässä onnistuaksemme meidän tulisi kehittää oma kävijöitä houkutteleva konsepti, joka kiinnostaa potentiaalisia ostajia kilpailijoitamme enemmän. 

Useimmilla yrityksellä on jo kävijöitä verkkosivuilla. Satsaamme hakukoneisiin, jopa mainostamme siellä, mutta myös suoraa liikennettä syntyy kun kohderyhmämme alkavat tuntemaan meidät. Kaikilla kävijöillä on vierailuunsa syy, vain harva klikkaa hakukoneen mainosta piruuttaan.

Jos näistä kävijöistä ei synny yhtään asiakasta tai edes liidiä, on investointi kotisivuihin kohtuullisen turha.

KUINKA MONTA LIIDIÄ MEIDÄN PITÄISI VERKKOSIVUILTAMME SAADA?
Selvitysten mukaan suhde kävijöiden ja liidien konversiossa vaihtelee toimialoittain 2-10 % välillä. Kärjessä ovat pankkitoimiala ja media, pahnan pohjimmaisena vähittäiskauppa yhdessä matkustuksen kanssa. Teknologia ja ohjelmistot sijoittuvat skaalan keskelle. BtoB ja kuluttajakauppa toimivat myös hieman eri tavalla.

Jos sivustonne ei siis tuota edes kahta liidiä sataa kävijää kohden niin jotain on pielessä. Kävijöiden houkuttelussa ja liidien hankkimisessa käytetään periaatteessa samoja keinoja. Sisältöjä, jotka houkuttelevat kävijöitä sivuille ja jopa antamaan omat yhteystietonsa saadakseen lisää tietoa.

Kyse on sisältöjen laadusta ja osittain teknisistä ratkaisuista, jotka mahdollistavat esimerkiksi sähköpostiosoitteiden keräämisen ja sisällön jakamisen. Jos sisältönne houkuttelee kävijöitä mutta ette saa kallisarvoisia liidejä niin silloin voi syy olla myös teknologiassa. 

MITÄ KASVU MAKSAA?
Usein kuvitellaan, että vaadittu teknologia on vaikeaa ja etenkin kallista. Ja kyllähän se voi olla mutta investointi tuleekin mitoittaa mahdollisten hyötyjen suhteessa.

Karkeaa matemaattista mallia voi miettiä vaikka seuraavan kautta:
KOTISIVUJEN KÄVIJÄT x KÄVIJÖISTÄ LIIDEIKSI KONVERSIO (1) x LIIDISTÄ KAUPOIKSI KONVERSIO (2) x KESKIMÄÄRÄINEN KAUPPA = LIIKEVAIHTO
Jos siis…
Kävijöitä/vko on 200 
Konversio 1 on 5 % (1/20 kävijästä saadaan kiinni/tunnistetaan)
Konversio 2 on 5 % (1/20 liidi tuottaa kaupan)
Keskimääräinen kauppa 10.000 EUR
…niin kotisivujen tulisi tuottaa 5.000 EUR liikevaihtoa viikossa eli 260.000 EUR vuodessa. 

Vaikka laskelma on lievästi teoreettinen niin esimerkin konversiot ovat täysin mahdollisia. Oman arviosi voit tehdä syöttämällä kävijämääräsi, toimialakohtaiset (omat jos on) konversioluvut ja keskimääräisen kaupan arvon. Onko teillä varaa heittää kotisivujen potentiaali hukkaan?

Esimerkin mukaan voimme myös laskea jonkinlaisen budjetin kehittämiselle. Jos myyntikatteemme on 40 % niin esimerkin liikevaihdolla teemme yli 100.000 euroa lisää katetta vuodessa. Jos investoimme 30.000 EUR ( ja pilkomme investoinnin kolmelle vuodelle) sekä käytämme jatkuvaan tekemiseen 20.000 EUR vuodessa niin vuositasolla teemme yli 70.000 euroa lisää myyntikatetta! Ja tämä on toki vain yksi investoinnin hyödyistä. 

MUTTA PITÄÄKÖ TÄMÄ PAIKKANSA MYÖS MEILLÄ?
Esimerkin lukujen taakse kätkeytyy myös tutkittua tietoa markkinoinnin automaation (hyödynnetty teknologia) ja laadukkaan sisällön tehokkuudesta kasvun ajurina. Investointien takaisinmaksuajat jäävät pääosin alle vuoteen ja kasvuluvut liiketoiminnassa ovat tuplanumeroisia. Hyppäys ei toki tapahdu hetkessä ja lähtötilanteesta riippuen hyödyt nousevat esiin 4-10 kuukauden kuluessa.

Tietoa ja yritysesimerkkejä päätöksenteon tueksi löytyy internetistä jo melkoisen paljon sillä markkinoinnin automaatio on saavuttanut vakaan aseman markkinoilla. Toimenpiteet eivät toki lopu pelkkien kotisivujen aktivointiin vaan samalla ryhtiä saa koko markkinointi- ja myyntiprosessi. Hyödyt ulottuvatkin syvemmälle yrityksen kilpailukykyyn ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.

MITEN KEHITTÄMINEN RATKAISTAAN?
Miten sitten lähteä liikkeelle? Usein omat resurssit riittävät perussisällön tuottamiseen mutta aktiviinen ja laadukas tuotanto vaatii lisää resursseja. Tuotannon lisäresurssien lisäksi tulee suunnitella ja linjata sisältö, jolla halutut potentiaalit sivuille saadaan. Kohderyhmät ovat siis keskeinen osa suunnittelua. Sen jälkeen hankitaan tarkoitukseen sopiva teknologia ja liitetään se yhteen kotisivujen kanssa.

Näin päästään kehittämisessä alkuun ja kun ensimmäiset askeleet on otettu niin jatketaan kehittämistä pitkäjänteisesti. Konkreettiset tulokset mahdollistavat lisäpanostukset ja niin kasvu saa uuden tukijalan nopeasti ja kohtuullisen pienellä vaivalla.

Käytännössä ulkopuolista apua tarvitaan aina ja sen mitoitus selviää oman osaamisen ymmärtämisellä. Se mitä ei osata ostetaan ulkoa. Nopein ja usein myös tehokkain tapa lähteä liikkeelle on ostaa kaikki palveluna. Kun homma toimii ja tuloksia syntyy, voi sitten itse ottaa suurempaa roolia ja rakentaa tärkeimmät osaamiset omien seinien sisälle.

Mikä on kotisivusi tehokkuus?

Kun haluat selvittää oman tehokkuutesi niin ilmainen lähtötilanteen kartoituksemme auttaa.

Author