MARKKINOINNIN HENKILÖSTÖÄ VUOKRALLE

KASKOLTA MYÖS MARKKINOINNIN HENKILÖSTÖÄ VUOKRALLE

ICEM Partnersin vuokrahenkilöstön välitystoiminta on liitetty KASKO DIGITALiin sen uutena osa-alueena. Toimintaa tullaan samalla suuntaamaan uudelleen. Jatkossa vuokratyövoimaa välitetään lähinnä markkinoinnin ja kaupallisen yleisjohdon tehtäviin. Päälliköiden ja johtajien lisäksi välitetään jatkossa myös operatiivista henkilöstöä.

”Markkinoinnin vuokrahenkilöt tulevat olemaan siis osa Kaskon tarjoamaa. Tällä lisäyksellä pystymme markkinoinnin muiden palveluiden kanssa tarjoamaan laajaa Markkinointia palveluna-konseptia. Työnjako asiakkaan kanssa voidaan päättää tapauskohtaisesti ja osa työstä voidaan siirtää vuokratyön piiriin.”, kertoo Kaskon partneri Mika Aalto.


Lisätietoja asiasta ja vuokrahenkilöstöstämme:
Mika Aalto
puh. 0400 528 151
email: mika.aalto@kaskodigital.fi